آموزش رباتیک و کودک و نوجوان

کودکان و نوجوانان امروزی بیشتر وقت خود را به بازی کامپیوتری و موبایل اختصاص می دهند، لذا آموزش رباتیک در کنار سایر فوایدی که برای آنها دارد می تواند منجر به افزاش مهارت دست ورزی کودکان نیز شود.

همچنین رباتیک می تواند این مهندسین آینده را با مهارت های شغلی در حوزه های مکانیک و برق و کامپیوتر آشنا سازد و زمینه ساز ایجاد علاقه و فرصت شغلی در آینده باشد .یکی دیگر از فواید کلاس های رباتیک سرگرم کننده بودن این کلاس ها است و همچنین با مسابقات متعددی که هر ساله در استان و یا کشور و حتی بین المللی برگزار می شود می تواند حس رقابت سالم را در کودکان و نوجوانان تقویت کند. می توان ادعا کرد یکی از بهترین وسیله ها برای درک و ارتباط بین مفاهیم علم و تکنولوژی برای کودکان و نوجوانان علم رباتیک است و این علم موجب پیشرفت کردن کودک و نوجوانان با علم روز دنیا است.رباتیک می تواند این مهندسین آینده را با مهارت های شغلی در حوزه های مکانیک و برق و کامپیوتر آشنا سازد و زمینه ساز علاقه و فرصت شغلی در آینده باشد. برنامه نویسی به تنهایی می تواند برای کودک و نوجوان زیاد جذاب نباشد اما اگر نتیجه برنامه نویسی خود را در غالب ربات بتوانند ببیند بسیار جذاب تر خواهد بود.  شواهد قابل توجهی وجود دارند که علم رباتیک و ربات ها می توانند برای کودکان با ویژگی های خاص مانند کودکان اوتیسمی مناسب باشند. کودکان اوتیسمی می توانند به رفتار های آرام واضح و نامتناقض ربات ها پاسخ دهند.ASKNO مجموعه بازی هایی است که برای ربات ها ی NAO و به منظور آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم طراحی شده است.