آینده ربات

 

این روزها خبرهای زیادی درباره ربات ها می شنویم که پیشرفت های زیادی کرده اند حتی مانند ربات های فیلم های تخیلی همراه و دوست انسان ها می شوند.

ربات انسان نمای سوفیا یک نمونه از ربات های پیشرفته با ظاهری و رفتاری متفاوت و خاص است . سوفیا ظاهری شبیه به یک خانم جوان دارد .در19 آوریل 2015در هنگ کنگ ساخته شده است . او قادر به تقلید حرکات انسان و حالت چهره انسان است و همچنین می تواند در مکالمات ساده ایی که از پیش تعیین شده است با انسان ها شراکت کند.ربات ها می توانند درآینده ایی نه چندان دور به عنوان پیش خدمت در کارهای خانه در کنار ما باشند تا زندگی را برای ما آسان کنند یا حتی می توانند حیوان خانگی ما باشند . یکی از نمونه هایی که در حال حاظر به تولید رسیده است گربه رباتیکیmars catاست .ودرآینده نمونه های پیشرفته تری از این حیوانات خانگی را می توانیم ببینیم .پیش بینی می شود که تا 20 سال آینده بیش از نیمی از مشاغل به علت پیشرفت ربات ها ازبین می رود و ربات ها جایگزین می شوند.این موضوع باعث می شود تا کارها سریع ودقیق تر انجام شود اما رباتهایی که امروزه وجود دارند به این علت که خلاقیت واحساس ندارند نمی توانند برخی مشاغل را انجام دهند.اما باپیشرفت هوش مصنوعی این مشکل تاحدودی حل می شود اما نمی توان پیش بینی دقیق درمورد آینده ربات ها وهوش مصنوعی انجام داد. هوش مصنوعی درواقع تفکر ماشین و ربات است و می تواند ازتصورات ماپیچیده تر باشد!! این پیشرفت ربات ها می تواند به نفع ما انسان ها باشد یا به ضرر ماانسان ها .