اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشیا یا همان اینترنت چیزها برای نخستین بار درسال 1999مطرح شد و جهانی را توصیف می کند که کنترل ازطریق کامپیوتر را داشت به طورکلی می توان گفت که اینترنت اشیا (Intrenet Of Thing)یا همانIOTبه اشیا وتجهیزاتی که درزندگی روزمره خود استفاده می کنیم اشاره دارد.که این توانایی را داشته باشد که ازطریق اپلیکیشن های موجود درگوشی های هوشمند یا کامپیوترهای شخصی توانایی کنترل و مدیریت ازراه دور راداشته باشد.و همچنین دستگاه هایی که دارای خاصیت  IOTهستند نیز می تواند باهم ازطریق اینترنت درارتباط باشد.وتبادل اطلاعات داشته باشندوهمچنین بخشی ازIOTمربوط به انسان ها می باشد پس می توانیم بگوییم IOT به ارتباط افراد با یک دیگر و یاافراد با اشیا ویا تبادل اطلاعات اشیا با اشیا بیان کنیم .IOTرا می توانیم دروسایل خانه ی خود مانند تلویزیون ،ماشین لباس شویی و روشنایی خانه استفاده کنیم و یا حتی درصنعت مانند موتورجت یک هواپیما یا مته ی یک دستگاه استخراج نفت استفاده کنیم . اینترنت اشیا برای بیشتر دستگاه های امروزی قابلیت استفاده را دارد.سیستمIOTمانند تمام تکنولوژی ها مزایا ومعایبی دارد که در ادامه در مورد آن صحبت می کنیم .

ازجمله معایب اینترنت اشیا مربوط به مشکلات امنیتی است.استفاده از اینترنت اشیا دربرخی دستگاهها مانند دوربین مداربسته این امکان را برای هکرها به وجود می آورد تا دستگاه را مورد حمله قراردهند یا حتی درآینده ی نزدیک وبااتصال خودرو هابه اینترنت هکرها می توانند به آن ها نفوذ کرده و درسیستم تهویه یا ترمز اتومبیل اختلال ایجادکند وموجب مرگ یا مجروح شدن سرنشینان آن شوند همچنین بانفوذ بد افزار به تأسیسات حساس مانند تأسیسات هسته ایی موجب تخریب آنها شوند.

فواید اینترنت اشیا بسیارفراوان است و ازجمله این فواید برای سازمان ها و کسب کار هااست . Internet Of Thing این امکان را فراهم می کندتا افرادازراه دور به فرایند کسب وکار خود نظارت داشته باشندوموجب صرفه جویی دروقت وپول شوند.می توان ازاینترنت اشیا درزندگی روزانه درخانه های خود استفاده کنیم فرض کنید یخچال هوشمندی که موجودی موادغذایی داخل آن ها را ازطریق تلفن همراه ما باخبرسازد یا کنترل تلویزیون وماشین ظرفشویی دربیرون ازمنزل ازطریق موبایل امکان پذیر باشد.