گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1دوره ی آموزشی آردوینو کاربردی۱۳۹۹/۰۴/۳۱
2ترم رباتیک و کودک۱۳۹۸/۱۰/۰۳
3همایش انزلی۱۳۹۸/۰۷/۳۰