برگزاری مسابقه آنلاین ربات فلزیاب

بر اساس مسابقه آنلاین ربات فلزیاب ویژه نوجوانان زیر 14 سال که در دی ماه 98 توسط مجموعه رباتیک علم آینده برگزار گردید.

به عنوان نفرات اول و دوم به ترتیب مهندسین جوان محمد جواد سامعی و حسام حسن دوست انتخاب شده اند هدف از برگزاری این مسابقه آنلاین افزایش خلاقیت و ایجاد انگیزه در بین نوجوانان بوده است.

همچنین این عزیزان در روز یکشنبه 29 دی ماه در مجموعه رباتیک علم آینده به منظور تشویق و دریافت هدایای خود حضور به هم رساندند. 

با آرزو موفقیت برای مهندسین آینده