اینترنت اشیا ( IOT)

تنها 21 سال قدمت دارد اما هنوز در ایران ناشناخته است این نوع اینترنت یک مخترع خاص دارد .21سال قبل یعنی در سال 1999 کوین اشتون نظریه اینترنت اشیا را مطرح کرد .اینترنت اشیا ( Internet of Things) که به اختصار به آن IOT نیز گفته می شود .مبحثی پیرامون گسترش قدرت اینترنت به مواردی فراتر از کامپیوتر و گوشی های هوشمند و در واقع به طیف وسیعی از چیزها (اشیا) ،فرآیند و محیط است .امروزه اغلب انسان ها می دانند که اینترنت اشیا در حال تغییر دادن صنایع از کشاورزی و بهداشت و درمان گرفته تا تولید و هرصنعت دیگری است .مفهوم اینترنت اشیا یعنی اتصال دستگاه ها و اشیاهای مختلف به یکدیگر از طریق اینترنت،در واقع اینترنت اشیا افراد را قادر می کند تا اشیا مورد استفاده خود را از راه دور به کمک زیرساخت های اینترنتی مدیریت و کنترل کنند.اینترنت اشیا یک اتفاق جدید درصنعت IT است که ابعاد همه جانبه دارد .هم فنی و هم اقتصادی - اجتماعی و می تواند زندگی پیرامون ما را خیلی سریع متحول کند.