تقویم آموزشی

برای اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید

 

کلاس های آنلاین دوره های زیر شامل 10 جلسه ی یک ساعت و نیم است

نام دوره

هزینه دوره انلاین

(ریال)

هزینه بسته آموزشی

(ریال)

مدت دوره

رباتیک و کودک 

 900/000

1/780/000

12 ساعت

رباتیک و مکانیک

1/100/000

970/000

بدون کتاب

15 ساعت

رباتیک و الکترونیک

 1/200/000

1/100/000

همراه کتاب 

15 ساعت