رباتیک و مکانیک

بسته های رباتیک و مکانیک به منظور آموزش اولیه رباتیک به کودکان 8 تا 11 سال در نظر گرفته شده است. این بسته آموزشی شامل قطعاتی است که برای ساخت ربات هایی مانند ربات جنگجو ،ربات فوتبالیست و بسیاری از ربات های متنوع دیگر مناسب است.

 

 

اهداف

آشنایی با علم رباتیک

افزایش خلاقیت

ساخت ربات ها مانند : ربات  فوتبالیست و فلز یاب و...