رباتیک و الکترونیک

بسته رباتیک والکترونیک به منظور آشنایی کودکان با مفاهیم اولیه الکترونیک و لحیم کاری در نظر گرفته شده است و همچنین این بسته آموزشی امکان ساخت ربات تشخیص آتش را از طریق لحیم کاری و آماده سازی  برد الکترونیکی فراهم می نماید.

 

 

 

اهداف

  • برای آشنایی با علم الکترونیک 

  • معرفی قطعات الکترونیک

  • ساخت مدارات الکتریکی ساده مانند : مدار ال ای دی ، مدار سون سگمنت

  • آموزش لحیم کاری

  • ساخت ربات آتشنشان